U-Diamond
kişisel gelişim, liderlik,
sosyal sorumluluk,
iş deneyimi portfolyosu

oluşturmasını
sağlar.

senin

hayalin

Ortaokul

Lise

Uğur Okulları öğrencilerine 9. sınıfta kazandırılması hedeflenen beceridir.
6 saat ders, 3 hafta proje ve bu süreçlerin ardından öğrenciler tarafından
ortaya çıkartılması planlanan bir ürünü kapsamaktadır.
 • Dersler

   

  Dersler

   

  6 hafta boyunca birer saat ders alınacaktır.

  • İletişim Becerileri (BAU) / Kişilerarası İletişim (BAU)
  • Teknoloji Kullanımı
  • Popüler Kültür (BAU) / Hikâye Anlatımı (BİLGİ)
  • Kültürel Psikoloji (BAU)
  • Kültür, Pazar ve Oyun (BİLGİ)
  • Yaratıcılık (BİLGİ) / Yaratıcı Drama

   

 • Proje

   

  Proje

   

  6 haftalık dersin ardından öğrencilerden aşağıda verilen projelerin yapmaları beklenir.

  • Yaratıcı drama eğitimi etkinliği düzenlenir.
  • Öğrencilerin ilgilerine göre okulda bir günlük festival düzenlenir. (resim, fotoğrafçılık, moda tasarımı, konser, halk oyunları vb. )
  • Öğrencilerden seçtikleri kültür ile alakalı bir araştırma yapmaları istenir. Bir gün bu kültürün yemeklerini, müziklerini, yöresel kıyafetlerini vb. tanıtmaları istenir.

   

 • Ürün

   

  Ürün

   

  Öğrencilerden 9 haftalık eğitim sonrası bireysel proje çıkarması istenir.

Uğur Okulları öğrencilerine 10. sınıfta kazandırılması hedeflenen beceridir.
6 saat ders, 3 hafta proje ve bu süreçlerin ardından öğrenciler tarafından
ortaya çıkartılması planlanan bir ürünü kapsamaktadır.
 • Dersler

   

  Dersler

   

  Uğur Okulları öğrencilerine 10. sınıfta kazandırılması hedeflenen beceridir. 6 saat ders, 3 hafta proje ve bu süreçlerin ardından öğrenciler tarafından ortaya çıkartılması planlanan bir ürünü kapsamaktadır.

  • Otobiyografi Hazırlama
  • Hobiler
  • SWOT Analizi
  • Hayır Diyebilmek
  • T - Group
  • Ben Kimim?

   

 • Proje

   

  Proje

   

  6 haftalık dersin ardından öğrencilerden aşağıda verilen projeleri yapmaları beklenir.

  • Öğrencilerden sektör tanıtımı ile ilgili bir rapor çıkarmaları istenir, bu raporun sunumu hazırlanarak tüm öğrencilere sunulması beklenir.
  • Öğrencilerden mesleğinde uzman bir kişi ile görüşerek okulda seminer organizasyonu yapmaları istenir, seminer organizasyonunun tüm detayları öğrenciye bırakılır (Konuşmacının ayarlanması, öğrencilere duyuru, seminere katılımın sağlanması, iş bölümünün organizasyonu vb.).
  • Öğrencilere hedefledikleri bölümü daha yakından tanımaları amacıyla 1 günlük staj ayarlanır. Bu staj programı velilerimizden, eski Uğur öğrencilerinden veya Bahçeşehir Üniversitesi mezunlarından destek alınarak yapılabilir.

   

 • Ürün

   

  Ürün

   

  Öğrencilerden 9 haftalık eğitim sonrası bireysel proje hazırlamaları istenir..

Uğur Okulları öğrencilerine 10. sınıfta kazandırılması hedeflenen beceridir.
6 saat ders, 3 hafta proje ve bu süreçlerin ardından öğrenciler tarafından ortaya
çıkartılması planlanan bir ürünü kapsamaktadır.
 • Dersler

   

  Dersler

   

  6 hafta boyunca birer saat ders alınacaktır.

  • Sosyal Hizmet Alanları (BİLGİ)
  • Sosyal Hizmetlere İlişkin Yasal Düzenlemeler (BİLGİ) /Sivil Toplumda Yenilikçi Uygulamalar
  • Sosyal Hizmet Ortamlarında Gözlem ve Kayıt Tutma (BİLGİ)
  • Rapor Yazma (BİLGİ) / Etki Ölçme ve Değerlendirme Örgüt Kuramı ve Örgüt Yönetimi (BİLGİ)
  • STK'lar için Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynakları (BİLGİ)

   

 • Proje

   

  Proje

   

  6 haftalık dersin ardından öğrencilerden aşağıda verilen projeleri yapmaları beklenir.

  • Öğrencilerden Türkiye ve dünyadaki tüm sosyal sorumluluk organizasyonlarını tanıtacak bir araştırma istenir, her öğrenci ya da grup bir Sosyal Sorumluluk ekibini, derneğini, STK vb. organizasyonu tanıtır. Bu tanıtım, yazılı proje ve bu projenin tüm öğrencilere sunumunu içerir.
  • Öğrencilerden okullarına ait bir sosyal sorumluluk projesi hazırlamaları beklenir. Bu projede ekip olarak çalışılır (Finansal kaynak analizi ve kaynak sağlanması, networklere ulaşım, sosyal sorumluluk projesini belirleyen ekip vb. bir takım çalışmasını içerdiği için öğrenciler birlikte hareket ederler.)
  • Öğrencilerden bir STK üye ya da sosyal sorumluluk projesi çıkarmış bir ekibi okula getirerek ve tüm öğrencilere seminer düzenlemeleri beklenir. Öğrencilerden bir STK veya Sosyal Sorumluluk Derneğine giderek orada bir gün geçirip, sosyal sorumluluk çalışmalarının tüm organizasyonel süreçlerinin takibi beklenir.

   

 • Ürün

   

  Ürün

   

  Öğrencilerden 9 haftalık eğitim sonrası bireysel proje hazırlamaları istenir.

Uğur Okulları öğrencilerine 11. sınıfta kazandırılması hedeflenen beceridir.
6 saat ders, 3 hafta proje ve bu süreçlerin ardından öğrenciler tarafından
ortaya çıkartılması planlanan bir ürünü kapsamaktadır.
 • Dersler

   

  Dersler

   

  6 hafta boyunca birer saat ders alınacaktır.

  • Sosyal Ağ ve Liderlik (BAU)
  • Sosyal Değişim ve Tabakalaşma (BAU
  • Toplumsal Hareketler (BAU)
  • Proje Yönetimi (BAU)
  • İnsancıl Hukuk (BAU)
  • Liderlik ve İletişim Becerileri Geliştirme (BİLGİ)
  • Liderin Özelliği (Empati yapmak, Sorumluluk sahibi olmak, Güvenilir Olmak, İnisiyatif Almak, Kendini iyi ifade etmek, Sistematik Düşünmek)

   

 • Proje

   

  Proje

   

  6 haftalık dersin ardından öğrencilerden aşağıda verilen projelerin yapılması beklenir.

  • Öğrencilerden okul içerisinde ekip çıkarmaları istenir ve bir hafta boyunca bu ekibin tüm çalışmalarını yönetmeleri beklenir. (Örneğin; Yeşilay Ekibi seçilir ve takım lideri bu ekibin tüm çalışmalarını organize eder, toplantılar yapar,
  • İş bölümü oluşturur ve tüm çalışmaları denetler. Bu ekip bir hafta boyunca sigara içmenin zararları ile alakalı çalışmalar yapar. Afiş tasarlama ve okulda sergileme, duyurular yapma, sigaranın zararlarını anlatan bir sunum hazırlama vb. çalışmaları lidere bağlı yürütür.)
  • Sosyal medyanın liderlik üzerindeki etkisini araştıran bir çalışma yapılır.
  • Toplumsal hareketler ile alakalı tarihsel bir araştırma yapılır. Bu araştırmada belli bir lider ve yarattığı toplumsal hareket detaylıca araştırılır ve sunulur.

   

 • Ürün

   

  Ürün

   

  Öğrencilerden 9 haftalık eğitim sonrası bireysel proje hazırlamaları istenir.

Uğur Sınava Hazırlık Merkezi