Her öğrencinin gelişimi,
mentor, bireysel danışman
ve eğitsel danışman
olmak üzere konusunda

uzmanlaşmış 3 danışman
tarafından izlenir.

pusulan

elinde

Mentor Kimdir?

Mentor, yurt içi-dışı üniversiteler hakkında bilgilendirme yapan, meslek atölyelerini yöneten, sosyal sorumluluk projelerini yürüten, özetle okul içinde kariyere yönelik tüm projeleri planlayan kişidir.
Mentor, öğrencinin üniversite sınavına hazırlanma aşamasında yol gösterici olma görevini üstlenir. Meslekler, yurt içi ve yurt dışı üniversiteler, ulusal ve uluslararası sınav sistemleri, sınav motivasyonu, sınava hazırlık taktikleri, kariyer danışmanlığı konularında bilgili ve yetenekli kişilerdir. Mentor iletişimi kuvvetli, sosyal sorumluluk bilincine sahip, kurum kültürünü benimsemiş ve öğrencilerine de rol model olmayı hedefleyen kişidir. 

Öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimini desteklemek, sınava hazırlık taktikleri vermek ve duygusal sorunlarında yardımcı olmak üzere gerekli rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti verir. Bireysel danışmanlar, öğrencinin tüm eğitsel takibini, öğrenme stilini, ders çalışma yöntemini takip eder. Öğrenci ile bireysel görüşmeler yaparak ders takibini sağlar ve başarısını yükseltmesi için yol gösterici program hazırlar. Bireysel rehberlik; öğrencilerin sorunlarına yardımın yanı sıra, onların kişilik ve sosyal gelişimlerine destek olmayı, bu amaca yönelik düzenlenmiş bireysel ve grup etkinliklerini de içerir.

Mentor, yurt içi-dışı üniversiteler hakkında bilgilendirme yapan, meslek atölyelerini yöneten, sosyal sorumluluk projelerini yürüten, özetle okul içinde kariyere yönelik tüm projeleri planlayan kişidir.
Mentor, öğrencinin üniversite sınavına hazırlanma aşamasında yol gösterici olma görevini üstlenir. Meslekler, yurt içi ve yurt dışı üniversiteler, ulusal ve uluslararası sınav sistemleri, sınav motivasyonu, sınava hazırlık taktikleri, kariyer danışmanlığı konularında bilgili ve yetenekli kişilerdir. Mentor iletişimi kuvvetli, sosyal sorumluluk bilincine sahip, kurum kültürünü benimsemiş ve öğrencilerine de rol model olmayı hedefleyen kişidir.

Uğur Sınava Hazırlık Merkezi